Zdenek Rykr: Orient, 1935

asambláž, papír, dřevo, provaz, celofán, azbest; 30 × 21 cm
Národní galerie, Praha, inv. č. O 13152

Obraz použit na obálce svazku:
Milada Součková: Má písmena

Osou tohoto výběru z textů Součkové je, jak vysvětluje v komentáři Zuzana Říhová, téma paměti a jejího ohledávání, průzkumu a zpřítomnění — a toto téma sdílí i Rykrova asambláž reprodukovaná na deskách svazku. Podnětem pro ni byla cesta obou manželů na Rhodos v roce 1935. Celou sérii s titulem Orient vytvořil Rykr v podobě zasklených krabiček, v nichž (nalezené) věci a předměty doplňoval malbou i jinými technikami. Kameny, dřívka, kusy různých druhů papíru či celofánu, střepy skla a provázky v nich nezastupují jiné skutečnosti a jiné významy, autorovi šlo spíše o materialitu věcí, jež sama je „řečí Orientu“ a také pamětí konkrétního místa. Nalezené věci a materiály jsou prostředkem uchování vzpomínky, ale vyvolat a zpřítomnit ji může i materiál samotný a jeho nové použití. A kromě subjektivní perspektivy jde i o paměť kultury, kterou Rykr právě na Rhodu vnímal jako zvláště zřejmou, jako místo paměti kontinentu, kde se vrství kultura antická a byzantská s hrady maltézských rytířů a islámským „orientem“.

Zpracovala Stanislava Fedrová