Vladislav Mirvald: Oblouková mutace, 1968

© foto GASK, Zdeněk Matyásko, 2019
© GASK — Galerie Středočeského kraje

Obraz použit na obálce svazku:
Václav Havel: Hry