Viktor Foester: Křížová cesta, Zastavení III

Viktor Foester: Křížová cesta, Zastavení III

Fotografie © Luděk Kos
Fotografii poskytla Matice křemešnická

Obraz použit na obálce svazku:
František Křelina: Amarú, syn hadí – Každý své břímě