Věra Petráčková

Věra Petráčková

(1941–1998)

Bohemistka a slavistka, lexikografka a vysokoškolská pedagožka. Věnovala se především dějinám a jazyku starší české literatury, dlouhodobě se zabývala komeniologickým bádáním a také ediční přípravou Komenského spisů. Působila mimo jiné v Ústavu pro jazyk český a na pedagogických fakultách v Plzni a v Praze.