Václav Jousa: Škrétův dům v Týnské ulici

Rozmnoženina sbírkových předmětů ze sbírek spravovaných Muzeem hl. m. Prahy

Obraz použit na obálce svazku:
Ignát Herrmann: Nedělní povídky