Václav Brožík: Strýčkův návrat, 1884

© Galerie hlavního města Prahy, 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Zikmund Winter: Povídky