Pravoslav Kotík: Rodinné ticho

Fotografie © Národní galerie Praha 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Josef Karel Šlejhar: Dojmy z přírody a společnosti / Co život opomíjí