Mikoláš Aleš: Ludiše, ilustrace k Rukopisu královédvorskému, 1883

akvarel, papír; 22 x 36 cm
Západočeská galerie v Plzni, inv. č. K 868
© Západočeská galerie v Plzni

Obraz použit na obálce svazku:
Rukopisy královédvorský a zelenohorský