Mikoláš Aleš: Ludiše, ilustrace k Rukopisu královédvorskému, 1883

© Západočeská galerie v Plzni

Obraz použit na obálce svazku:
Rukopisy královédvorský a zelenohorský