Karel Purkyně: Děti dívající se na obrázky

Fotografie © Národní galerie Praha 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Božena Němcová: Babička