Karel Purkyně: Děti dívající se na obrázky, 1853

olej, plátno; 71,5 x 66 cm, 39,5 x 45 cm
Národní galerie v Praze, inv. č. O 9367
Fotografie © Národní galerie v Praze, 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Božena Němcová: Babička