Joža Úprka: Přerušené dostaveníčko, 1888

Ze sbírek Muzea města Brna

Obraz použit na obálce svazku:
Alois a Vilém Mrštíkové: Rok na vsi (díl II)