Jiří Trnka: Ryby, 1967

© Jiří Trnka– dědicové, 2019

Obraz použit na obálce svazku:
František Hrubín: Básně