Jiří Kolář: Zápas s hady, 1968

Jiří Kolář: Zápas s hady, 1968

Obraz použit na obálce svazku:
Emil Juliš: Básně