Jan Zrzavý: Utrpení I, 1926

Copyright © 2019, Jan Zrzavý, Národní galerie Praha. 
Fotografie © Národní galerie Praha 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Jakub Deml: Pozdrav Tasova