Jan Zrzavý: Vinci Fiorentino

Copyright © 2019, Jan Zrzavý, Národní galerie Praha
Fotografie © Národní galerie Praha 2019
 
Obraz použit na obálce svazku:
Julius Zeyer: Jan Maria Plojhar