Jan Preisler: Pohádka, 1901

© Galerie výtvarného umění v Ostravě

Obraz použit na obálce svazku:
Pohádkové drama