Jan Preisler: Letní odpoledne, 1905–1906

© Západočeská galerie v Plzni

Obraz použit na obálce svazku:
Božena Benešová: Prózy