Jan Preisler: Letní odpoledne, 1905–1906

olej, plátno; 72 x 57 cm
Západočeská galerie v Plzni, inv. č. O 658
© Západočeská galerie v Plzni

Obraz použit na obálce svazku:
Božena Benešová: Prózy