Jan Kuben: Sv. Eligius žehná koleji

Originál fotografie je uložen v Národní knihovně České republiky

Obraz použit na obálce svazku:
Bernard Bolzano: Exhorty