Votivní obraz arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi, před 1371

tempera, dřevo jedlové, plátno; 181,5 x 96,5 cm
Národní galerie v Praze, inv. č. O 84
Fotografie © Národní galerie v Praze, 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Středověké legendy o českých světcích