František Tichý: Hlava klauna, 1935

© Galerie moderního uměni v Roudnici nad Labem

Obraz použit na obálce svazku:
Viktor Dyk: Pět básnických knih