František Tichý: Hlava klauna, 1935

kresba perem, kvaš, papír; 23 x 32,5 cm
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, inv. č. K 792
Foto Oto Palán, © Galerie moderního uměni v Roudnici nad Labem

Obraz použit na obálce svazku:
Viktor Dyk: Pět básnických knih