František Hudeček: Noční chodec

František Hudeček: Noční chodec

Fotografie © Národní galerie Praha 2019

Obraz poučit na obálce svazku:
Jiří Weil: Život s hvězdou – Na střeše je Mendelssohn – Žalozpěv za 77 297 obětí