František Gross: Vzpomínka na prázdniny

© Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2019