František Gross: Vzpomínka na prázdniny

© Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Josef Škvorecký: Zbabělci