František Gross: Vzpomínka na prázdniny, 1938

olej, lepenka; 55 x 62 cm
Galerie výtvarného umění v Ostravě, inv. č. O 870
Fotografie © Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Josef Škvorecký: Zbabělci