Antonín Mánes: Vyvrácený pařez

Fotografie © Národní galerie Praha 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Karel Hynek Mácha: Prózy