Alfred Justitz: Hlava dívky, 1920–1925

Fotografie © Národní galerie Praha 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Marie Pujmanová: Pod křídly / Pacientka doktora Hegla / Předtucha