Adolf Kosárek: Zimní večer, 1859

© Západočeská galerie v Plzni

Obraz použit na obálce svazku:
Václav Bolemír Nebeský: Básně