Adolf Kosárek: Zimní večer, 1859

olej, plátno; 78 x 91 cm
Západočeská galerie v Plzni, inv. č. O 774
© Západočeská galerie v Plzni

Obraz použit na obálce svazku:
Václav Bolemír Nebeský: Básně