Začátky České knižnice v zrcadle novin a časopisů

pátek, 22 červenec 2022 10:57

První novinový článek o připravované nové ediční řadě národní literární klasiky vyšel v létě 1995. Za období od dubna 1996, kdy byl poprvé zveřejněn její definitivní název, do konce roku 1998, kdy byl poprvé dokončen ucelený ročník České knižnice, zachytila mediální databáze Newton 81 článků, které se projektu nové řady nebo jejím prvním svazkům věnovaly. Oborový literární bibliografie zachycuje prostřednictvím databází výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie za stejné období 43 článků.

Oba zdroje se překrývají jen zčásti, mediální databáze Newton zachycuje širší spektrum tisku včetně regionálních deníků a týdeníků, Česká literární bibliografie naopak ve větším detailu zobrazuje témata, jimž se věnoval literární a kulturní tisk. Lze proto odhadovat, že jen v novinách a časopisech vyšlo v období od zveřejnění prvních úvah o České knižnici do dokončení jejího prvního úplného ročníku na 100 článků, které o naší ediční řadě pojednávaly nebo o ní přinášely alespoň zmínku.

Při příležitosti 25 let, které v roce 2022 uplynuly od vydání prvního svazku České knižnice, jsme sekci Ohlasů na tomto webu rozšířili o část věnovanou počátkům České knižnice. Přináší biblografické záznamy nebo excerpta z vybraných článků, publikovaných v letech 1995–1998.

Retrográdně uspořádanou kroniku bouřlivého období, v němž se velkolepé plány zakladatelů Knižnice střetávaly s realitou knižního trhu 90. let 20. století (namísto dvanácti ohlašovaných svazků vydal první nakladatel České knižnice jen dva, načež vstoupil do insolvence) i s některými iluzemi "devadesátek" o podpoře vysoké kultury ze strany nových ekonomických elit (nadaci na rozjezd nové ediční řady založil Viktor Kožený, který však svůj slib financovat vědecké vydání českého literárního kánonu vzal zpět ještě před vydáním prvního svazku), si můžete pročíst zde.

Zpracoval Pavel Janáček