Zdeněk Šanda

Zdeněk Šanda

(*1966)

Literární teoretik a historik, bohemista. Zabývá se zejména českou literaturou druhé poloviny 20. století, interpretačně se mj. vrací k dílu Jáchyma Topola a jeho narativním strategiím. Vyučuje českou literaturu na Technické univerzitě v Liberci.