Vladimír Papoušek

(*1957)

Literární historik a teoretik. Zabývá se literaturou 20. století, zvláště modernismem, existencialismem, krajanskou a exilovou literaturou. Působil na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, poté na Filozofické fakultě tamtéž.

slovníková hesla:
Slovník české literatury po roce 1945

fotografie:
Vladimír Papoušek v roce 2016, foto Vendula Trnková