Viktor Dyk

(1877–1931)

Básník, prozaik, dramatik, publicista a kritik; autor, jehož celoživotně provázelo zaujetí pro společenské problémy a politiku. 

Viktor Dyk se od mládí angažoval ve veřejném a politickém dění. Za první světové války od počátku patřil k těm, kdo prosazovali vznik samostatného státu (pro podezření z velezrady byl také po dobu půl roku vězněn). Za první republiky se stal nejprve poslancem a pak i senátorem za národně demokratickou stranu, ostře se přitom vyhraňoval vůči Masarykovi a jeho politickému směru. Polemická povaha vedla Dyka mnohdy k zaujímání vyhraněných stanovisek a podstupování dramatických konfliktů. Také jeho literární i publicistická tvorba byla celoživotně nesena potřebou vyjadřovat se k soudobé situaci národního celku, konfrontovat jej s ideálem mravního heroismu a tepat malost poměrů. Část Dykova díla představují baladicky laděná zpracování tématu jedince marně se snažícího o dosažení životního ideálu, v další poloze své tvorby Dyk konkrétně polemicky a často satiricky glosuje aktuální politickou či obecně společenskou a kulturní situaci.

slovníková hesla:
Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století
Slovník básnických knih (o sbírce Devátá vlna, o poemě Milá sedmi loupežníků)

fotografie:
Portrét Viktora Dyka z mladších let, zdroj: Literární archiv PNP, fond Dyk Viktor, L.a.32/48