Věra Brožová

(*1957)

Literární historička, lexikografka, editorka a vysokoškolská pedagožka. Ve své literárněhistorické práci se zabývá zejména dílem Zikmunda Wintra a dalších autorů ruchovsko-lumírovské generace a dále literární tvorbou českého učitelstva a literaturou pro děti a mládež. V současnosti působí na Katedře české literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a v Památníku národního písemnictví.