Václav Havel

(1936–2011)

Dramatik, esejista a politik.

Pro život Václava Havla byl celý život určující vývoj politické situace v Československu. Pocházel z bohaté pražské podnikatelské rodiny, ale události po roce 1948 způsobily, že Václav Havel komplikovaně získával vyšší vzdělání, část života se živil manuální prací, coby důležitá osobnost politického i kulturního disentu byl opakovaně stíhán a vězněn. Během listopadových událostí roku 1989 se stal jednou z vůdčích osobností politických změn, 29. 12. 1989 byl poprvé zvolen prezidentem. Básně a eseje začal publikovat v roce 1956, na konci padesátých letech vznikla jeho první dramata. V letech 1960–1968 působil v Divadle Na zábradlí (nejprve jako jevištní technik, později jako asistent režie a dramaturg), právě zde byly poprvé uvedeny jeho divadelní hry. Roku 1963 zde velký úspěch slavila Havlova hra Zahradní slavnost, která do značné míry ustavila podobu českého absurdního dramatu. Jeho rozvíjení se poté Havel-dramatik věnoval až do konce života. V sedmdesátých a osmdesátých letech se vedle psaní her věnoval rovněž esejistice a publicistice.

slovníková hesla:
Slovník české literatury po roce 1945

fotografie:
Václav Havel podepisuje první knižní vydání svého dramatu Zahradní slavnost (vydal Orbis v roce 1964), foto Josef Nikodým, zdroj: Literární archiv PNP, fond Fotoarchiv, L.a. 50/93