Tomáš Kubíček

(*1966)

Literární teoretik a historik, knihovník a vysokoškolský pedagog. Dlouhodobě se věnuje naratologii, dějinám českého strukturalismu a české literatuře 20. století. V současnosti působí jako ředitel Moravské zemské knihovny, vyučuje též na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.