Rudolf Skřeček

Rudolf Skřeček

(1908–1983)

Editor a textolog. Na půdě edičního střediska Ústavu pro českou literaturu ČSAV, které vedl, položil základy pražské editologické škole, často označované jeho jménem. Byl redaktorem edičních řad Národní knihovna a české řady Knihovny klasiků. Je spoluautorem příručky Editor a text (1971).