Petr Mareš

(*1954)

Lingvista a editor. Zabývá se mj. problematikou vztahu psaného a mluveného jazyka, jazykové heterogenity či jazyka literárních děl a filmu, opakovaně se badatelsky i edičně vrací též k dílu Josefa Čapka. Působí v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.