Petr Hanuška

(*1963)

Literární historik, teoretik a kritik. Věnoval se zejména dějinám poválečné české literatury a otázkám literární teorie. Působil na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, spolupracuje s Českým rozhlasem; je starostou Velkého Týnce (u Olomouce).