Petr Hanuška

(*1963)

Literární historik, teoretik a kritik. Věnoval se zejména dějinám poválečné české literatury a otázkám literární teorie. Působil mj. na Filozofické fakultě Univerzity Palackého a v Českém rozhlase.