Mirek Čejka

(1929–2017)

Lingvista a bohemista, sinolog, překladatel a vysokoškolský pedagog. Věnoval se mimo jiné obecné a srovnávací ligvistice, v historickém bádání pak jazykovým problémům starší české literatury, zejména dílu Jana Blahoslava a Adama Michny z Otradovic.