Milan Blahynka

(*1933)

Literární historik a kritik, editor; v letech 1962–1991 působil v Ústavu pro českou (a světovou) literaturu ČSAV. Ve své odborné a publicistické činnosti navazoval od počátku na marxistickou kritiku třicátých let, v sedmdesátých letech se stal jednou z důležitých postav oficiální větve české literární vědy. Dlouhodobě se edičně věnuje mj. dílu Vítězslava Nezvala.

slovníková hesla:
Slovník české literatury po roce 1945

fotografie:
Milan Blahynka (v roce 1981), foto Josef Nikodým, zdroj: Literární archiv PNP, fond Fotoarchiv, Sbírka LAPNP, L.a. 57/88