Milan Blahynka

(*1933)

Literární historik a kritik, editor. Ve své odborné a publicistické činnosti navazoval od počátku na marxistickou kritiku třicátých let, v sedmdesátých letech se stal jednou z důležitých postav oficiální větve české literární vědy. Dlouhodobě se edičně věnuje mj. dílu Vítězslava Nezvala.