Michal Charypar

(*1978)

Literární historik a editor. Zabývá se literaturou 19. století, zvláště českým romantismem a realismem, věnuje se textologickým otázkám a problematice literární cenzury. Působí v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR a na Katedře církevních dějin a literární historie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.