Michal Charypar

(*1978)

Literární historik a editor. Zabývá se literaturou 19. století, zvláště českým romantismem a realismem, věnuje se textologickým otázkám a problematice literární cenzury. Působí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, vyučuje na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

fotografie:
Michal Charypar, zdroj: osobní archiv