Marie Havránková

(*1949, roz. Hauerová)

Editorka, překladatelka z polštiny. Dlouhodobě se věnuje vydávání pramenů k dějinám českého strukturalismu. Dlouholetá členka vědecké rady České knižnice. Edičně se podílela na přípravě několika svazků České knižnice (Bohumil Hrabal: Povídky, črty a hovory; Božena Benešová: Povídky; Jaroslav Hašek: Moje zpověď a jiné povídky; Jaroslav Havlíček: Neviditelný; Václav Řezáč: Svědek; Karel Schulz: Kámen a bolest; František Křelina: Amarú, syn hadí. Každý své břímě). Působí v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR.