Jiří Holý

(*1953)

Literární historik, teoretik a editor, vysokoškolský pedagog. Badatelsky i edičně se zabývá zejména českou literaturou 20. století, zejména pak meziválečnou prózou, dále problematikou česko-německých vztahů a tematikou šoa. Své úvahy o meziválečné próze rozvíjí nejen v literárněhistorických kompendiích, ale též v četných doslovech a komentářích k vydáním těchto děl. Edičně se podílel mj. na kritickém vydání děl Vladislava Vančury, Františka Langera či Jiřího Ortena; patří též k důležitým osobnostem edice Česká knižnice.