Jaroslav Med

(1932–2018)

Literární historik, kritik a editor. Věnoval se zejména moderní české literatuře od konce 19. století a křesťansky orientované tvorbě, svou ediční a interpretační činností výrazně přispěl k aktualizaci tvorby Jiřího Karáska ze Lvovic, Viktora Dyka, Jana Zahradníčka či Bohuslava Reynka.