Jaroslav Hašek

(1883–1923)

Prozaik, satirik a humorista.

Po nedokončeném středoškolském vzdělání vedl bohémský a často i tulácký život a měl blízko k anarchistickým a antimilitaristickým kruhům. Období nejrůznějších pravidelných zaměstnání (nejčastěji v redakci různých časopisů) střídal s obdobími, kdy se jeho výdělky odvíjely primárně od jeho literární činnosti. Ani sňatek a založení rodiny jej ke konformnějšímu způsobu života nepřivedly. Roku 1915 narukoval a byl poslán na haličskou frontu, brzy se zde však dal zajmout a posléze se na jaře 1916 přihlásil k čs. legiím, v únoru 1918 s nimi ovšem odmítl odejít do Francie, místo toho se přidal k Rudé armádě a v rámci ní zastával některé odpovědnější funkce (byl mimo jiné vojenským velitelem města Bugulmy a organizátorem a redaktorem tiskovin). V Rusku se také podruhé oženil (aniž by předtím došlo k rozvodu s jeho první ženou). Roku 1920 se vrátil do Čech a přes podlomené zdraví pokračoval v převálečném způsobu života. Závěr života strávil v Lipnici nad Sázavou, kde i zemřel. Haškova satira drobných prozaických povídek a črt již od předválečného období negovala všechny dobové systémy ideologických hodnot bez rozdílu. Stejné postupy uplatnil Jaroslav Hašek i ve svém stěžejním díle, satirickém románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.

slovníková hesla:
Lexikon české literatury (díl 2, svazek I – H–J)
Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století

digitalizované archivní fondy:
Literární archiv PNP

fotografie:
Jaroslav Hašek, zdroj: Literární archiv PNP, fond Fotoarchiv