Hana Bočková

(*1955)

Literární historička, editorka, vysokoškolská pedagožka. Působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity Brně. Jejím odborným zájmem je starší česká literatura, zejména období raného novověku. Je autorkou knižní monografie o nábožensky vzdělávací literatuře, edičně připravila moralistní spis N. Vodňanského Široký plac neb Zrcadlo světa tohoto, též cestopisy O. Prefáta z Vlkanova a Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic.

fotografie:
Hana Bočková, zdroj: osobní archiv