Hana Bočková

(*1955)

Literární historička, komenioložka, vysokoškolská pedagožka. Badatelsky i edičně se věnuje starší české literatuře a komeniologii, zabývá se mezi jiným mravoučnou a nábožensky vzdělávací literaturou a cestopisným žánrem. Působí v Ústavu české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.