Erik Gilk

(*1973)

Literární historik, kritik, editor a vysokoškolský pedagog. Působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Badatelsky se specializuje na meziválečnou a polistopadovou prózu, vede kurzy tvůrčí literární kritiky. Edičně se podílel na Spisech Karla Poláčka a na novém vydání Almanachu na rok 1914, je autorem knižních monografií o Karlu Poláčkovi a Ladislavu Fuksovi.

fotografie:
Erik Gilk, zdroj: osobní archiv