Daniela Iwashita

(*1971)
Editorka, literární redaktorka, badatelka a pedagožka. Dlouhodobě se věnuje korespondenci a dílu Jakuba Demla a ediční přípravě moderní a současné literatury. Působí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

fotografie:
Daniela Iwashita v roce 2013, foto Ondřej Lipár