Dalibor Dobiáš

(*1977)

Literární historik a editor, slavista. Zabývá se literárním dějepisem 19. a 20. století, srovnávací literaturou a versologií, vedl práce na kolektivních monografiích Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda. 1817–1885 (2014) a Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění (2019), podílí se na vydávání českých a německých spisů Jiřího Gruši. Působí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, jako hostující profesor přednáší na italských univerzitách.