Blahoslav Dokoupil

(1952–2008)

Literární historik a kritik, lexikograf a editor. Věnoval se zejména literatuře 20. století, celoživotně se zabýval vývojem a typologií historického románu. Působil v Ústavu pro českou a světovou literaturu Akademie věd.