Adam Michna z Otradovic

(kolem 1600 – 1676)

Básník a hudební skladatel, přední představitel české barokní hymnografie.

Pocházel z nižší šlechtické rodiny usazené v Jindřichově Hradci, zde také studoval na jezuitské koleji. K roku 1633 je uváděn jako varhaník jindřichohradeckého kostela Nanebevzetí Panny Marie. Uzavření sňatku s dcerou z bohaté patricijské rodiny mu zajistilo hmotné zabezpečení, manželé provozovali výčep vína, Adam Michna i nadále hrál na varhany a soukromě vyučoval hudbě. Michnovo básnické a hudební dílo je obsaženo zejména ve třech sbírkách duchovních písní. První dvě, Česká mariánská muzikaSvatoroční muzika, jsou kancionály pro kostelní potřebu. Básnická a hudební svita Loutna česká, na téma mystického sňatku Panny Marie s Bohem a lidské duše s Kristem, byla oproti tomu určena k provozování mimo kostel. Michnův básnický jazyk plný citovosti, smyslové zjitřenosti a dynamické dramatizace ovlivnil tvorbu mladších barokních tvůrců, jeho písně byly přetiskovány i v řadě pozdějších kancionálů.

slovníková hesla:
Český hudební slovník osob a institucí
Lexikon české literatury (díl 3, svazek I – M–O)