Svazek
108
Název svazku
Básně a povídky
Jméno autora
Jan Zábrana
Zařazená díla
Utkvělé černé ikony
Stránky z deníku
Samosoud
Zeď vzpomínek
Editoři svazku
Adéla Petruželková
Autoři komentáře
Adéla Petruželková
Vědečtí redaktoři
Jan Šulc
Místo vydání
Praha – Brno
Rok vydání
2020
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
693
Vydavatelé
NFČK
ÚČL AV ČR, v. v. i.
Host
ISBN
978-80-88183-22-8
978-80-7658-000-8
978-80-275-0395-7
Typ publikace
tištěná kniha
e-book
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
literatura 20. století
Žánr
poezie
próza

Jan Zábrana: Básně a povídky

Svazek reprezentuje Jana Zábranu v roli svébytného básníka a prozaika. Trojici stěžejních básnických sbírek Utkvělé černé ikony (1965), Stránky z deníku (1968) a Samosoud (1968 pod názvem Lynč), v nichž Zábrana surově sugestivním výrazem vystihl pocity nejistoty a marnosti v poúnorové době, rozšiřuje nedokončený soubor „samomluv“ Zeď vzpomínek z let 1969–1971, upravený podle rukopisu nalezeného v pozůstalosti a úsečně shrnující básníkova intimní, tvůrčí i politická traumata. Do prozaické části svazku bylo soustředěno všech třináct doposud známých Zábranových povídek z padesátých let: osm autorem zredigovaných a pět nedokončených, vydávaných na základě rukopisů nalezených v roce 1992 a dalších, objevených v roce 2007. Prvky autobiografičnosti, útržkovitost, všednost a skepse, dokumentárně zachycené prostředí městské periferie s fabrikami i výčepy, podobně jako snaha o nestylizovaný záznam vyslechnutých rozhovorů či improvizovaný proud vlastních myšlenek sbližují Zábranovy „svědecké“ prózy s díly Bohumila Hrabala, Jiřího Koláře, Josefa Škvoreckého či Josefa Jedličky. Svazek, který v prezentaci Zábranovy tvorby navazuje na ediční řešení předchozích editorů (Jiřího Trávníčka v případě pozeie, Marie Zábranové v případě povídek), zpracovala pro Českou knižnici Adéla Petruželková.
  Zobrazit ukázku knihy
  Zobrazit ukázku knihy v novém okně