Partneři

Vydávání České knižnice podporují:

Ministerstvo kultury ČR formou víceletých i jednoletých grantů na přípravu a vydání jednotlivých svazků.

Akademie věd ČR z rozpočtu Strategie AV21, výzkumný program Paměť v digitálním věku.

Nadační fond Česká knižnice

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.